Koostöö

Esimesel kevadpäeval sai alguse õpilasvahetus Arte Gümnaasiumi ja meie gümnaasiumi õpilaste vahel. 6.,7.ja 9. klasside õpilased vahetavad koole üheks õppepäevaks. Täna olidki meie 6.c klassi külalisteks viis Arte Gümnaasiumi 6.a klassi tüdrukut ning meie õpilased olid ARTEs õppimas. Kolmapäeval ja neljapäeval vahetavad koole 7.klasside õpilased ja 9.klassi õpilased teevad seda reedel. Loodame, et selline vahetus jääb heaks traditsiooniks koolidevahelises koostöös.