Konkursi” Parim oktoobri klassijuhataja” tulemused.

news2020 061

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Me täname kooliperet, kes esindasid kandidaate oktoobri parima klassijuhataja konkursile. Kõik nominendid olid selle nime väärt! Konkursi komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad kooli administratsiooni liikmed ja õpilasnõukogu esindajad, on parimaks oktoobrikuu klassijuhatajaks tunnistatud Anna Mihhaljova! Ta on 2.d ja 5.e klasside klassijuhataja, mõlemate klasside õpilased on pedagoogiliste erivajadustega. Tema endised õpilased, kes nüüd õpivad juba 6.klassis,saavad suures tavaklassis hästi hakkama tänu erilisele inklusiivsele lähenemisviisile juba algkoolis.

Õpetaja Mihhaljova oskab leida kontakti pedagoogiliste erivajadustega õpilastega, tunneb selliste lastega töövõtteid ja -meetodeid, aitab aineõpetajaid, alati püüab oma õpilasi rahustada ja tunnitöösse häälestada. Õpetaja Mihhaljova koos oma õpilastega on klassiväliste ürituste aktiivne osaleja. Oktoobris tema juhendamisel õpilased osalesid paljudes kooli sügisüritustes: „Sügisnäitus", „Kõige armsam kõrvits", pudruprogrammis, mille raames õpilased õpetaja Mihhaljova juhendamisel valmistasid plakati ja mõtlesid putrude retsepte välja. Õpetaja Mihhaljova on hoolas ja tähelepanelik klassijuhataja. Kuu võtja saab gümnaasiumi poolt kingituseks piknikupleedi logoga „Kuu klassijuhataja" ning kooli komisjon esitab tema kandidatuuri konkursi linnavooru.

Soovime õpetaja Mihhaljovale palju õnne, edu ja jaksu tulevikus!