“Komm või pomm”

1.novembril Õpilasesinduse liikmed viisid läbi mängu-võistluse "Komm või pomm" gümnaasiumi osa õpilastele. Mängu käigus tutvusid osalejad Heloweeni tekkimise ajalooga, tutvusid ka traditsioonidega , said teada, miks see pidu on meie seas nii populaarseks saanud.