Kokkuvõttev klassijuhataja tund

14.juunil toimus 1.klasside õpilaste klassijuhataja tund. <aulas olid aukirju saanud need õpilased, kes lõpetasid õppeaasta väga heade õpitulemustega, samuti ka need, kes aktiivselt osalesid koolielus. Palju õnne 1.klassi lõpetamise puhul! Las kõik õnnestub ka tulevikus!