Klassijuhataja aasta

2020/2021.õ.a. on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja temaatiliseks aastaks, et rõhutada klassijuhataja tähtsust varasemast rohkem ning hinnata tema rolli kui iga õpilase arengu pooldaja rolli. Klassijuhataja on võtmeisikuks õpilase soovide, tugevate külgede ja vajaduste hindamises, mängib olulist rolli iga õpilase arengus ja individuaalse tee kujundamises, teeb koostööd õpetajate, vanemate ja klassikaaslaste vahel.

news2020 028

Meie koolis on 28 klassijuhatajat, kes esinevad selles rollis edukalt ja pikaajaliselt. Lubage eraldi esitleda geograafia ja loodusõpetaja ning 5.d klassi klassijuhatajat Alisa Horbenkot, kes esimest korda võttis väljakutse vastu ja sai klassijuhatajaks. Tema motoks on" Et omada õigust õpetada, peab ise pidevalt õppima."

Soovime huvitavat ja edukat õppeaastat ning tulemuslikku koostööd!