Keemia ja bioloogia tundides

Nädala jooksul ajavahemikul 29.05.2023-02.06.2023 keemia ja bioloogia tundides 11. klassis toimusid tunnid teemal "Roheline Tallinn" Õpilased uurisid, kui palju süsihappegaasi imavad endasse ja eraldavad hapnikku kooli territooriumil asuvad puud ja põõsad. Selgitati välja, milline on uute viljapuude fotosünteesi intensiivsus ja tootlikkus, kui arvestada nende lehtede pinda. Oma mini-uuringute tulemusi kajastasid õpilased oma slaidesitlustes ja plakatitel.
10.klassi õpilased keemia ja bioloogia tundides uurisid millised metallid võiks kasutada kooli territooriumil asuvates esemetes: uuriti trenažööre, silte, piirdeaeda jms. Õpilased tegid slaidesitlusi, kus kirjeldasid uuritud  materjalide keemilist informatsiooni. "Rohelise kool" programmis osalejad tegelesid koolis  kasvatatud peedi ja porgandi taimede  eksperimentaalse istutamisega. Ootame saaki!