Kätte on jõudnud väga külmad ilmad

Kätte on jõudnud väga külmad ilmad. Kuidas võib temperatuur mõjutada õppetöö läbi viimist?

➡️ Millal võib jätta ära õppetunnid?
Juhul, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 ºC 1.-6. klassis ning
-25 ºC 7.-9. klassis. Kui ära jäetud tundidest hoolimata on kooli kohale tulnud õpilasi, siis tuleb neile korraldada kuni kojusaatmiseni erinevaid tegevusi.

➡️ Millal võib õues viia läbi kehalise kasvatuse tunde?
1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 ºC;
7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 ºC;
Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

➡️ Kuidas leida tegelikult toimuvat välisõhu temperatuuri?
Seda hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.

➡️ Millal võib jätta ära õppetunnid siseruumides?
Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhu temperatuur on vähem kui 19 ºC, võimlas juhul kui õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

➡️ Kaua võivad lasteaias lapsed õues viibida?
Madalama kui -20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui -15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

➡️ Tuulekülma indeks: https://www.terviseamet.ee/.../haridus.../tuule-kulma-indeks
➡️ Riigi Ilmateenistus: https://www.ilmateenistus.ee/
➡️ Vastav määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv