“Jõulupannoo”

4., 5. ja 6.klasside õpilased võtsid aktiivselt osa loomingulises töökojas teemal "Jõulupannoo". Lõputöö tuli väga ilus välja ja kaunistab nüüd meie kooli fuajeed. Suur tänu 7.b klassi õpilastele Georgi Suviste ja Anastassia Valgasovale abi eest töö vormistamises. Töö juhendaja õpetaja Marina Rõmar. Suur tänu!