Gümnaasiumi tööajad koolivaheajal.

12.06 - 01.09.2019
Kantselei on avatud: 8:30 - 15:00

2019 06_114

11.06.-21.06. 9:30 - 15:30 - suvine koolilaager
13.06. 10:00 - põhikooli lõpueksamid valikainetes 
14.06. 9:00 - põhikooli  lõpueksam inglise keeles- suuline osa
19.06  õppenõukogu gümnaasiumi lõpetamisest 
20.06. õppenõukogu põhikooli lõpetamisest 
21.06. 13:00 - põhikooli lõpetamise pidulik aktus
21.06. 15:00 - gümnaasiumi lõpetamise pidulik aktus

01.07.-28.07. - kollektiivpuhkus  

29.08. 17:30 - 1.klasside õpilaste lastevanemate koosolek