Gruusia rahvusköök.

Gümnaasiumis toimus töötuba, kus valmistati gruusia rahvustoitu. Sellega tegelesid 11. ja 9.b klasside õpilased.
Tuli väga maitsvalt välja!