Füüsikaõpe

28.oktoobril algasid füüsikaõpingud vanema astme õpilastele.

Eesti Füüsikaühing käivitab koolivälise loodusainete õppimist, mis on katsetel üles ehitatud. teisisõnu, nendes tundides saab oma kätega katseid teha , et veenduda, et teadus tõesti töötab ning kõik, mida sa füüsika-, bioloogia- ja keemiaõpikust lugesid on õige. Kui sa tunned huvi loodusainete vastu ja tahad nendest rohkem teada saada kui sulle tundides räägitakse ja näidatakse või kui sa soovid uues valguses näha hästi tuntud teemasid, siis meie programm on just sulle. Õppetöö sinu valitud aines(ainetes) toimub 8 korda aastas. Õpingud toimuvad 4 tundi pärast õppetööd linnades, maakonnakeskustes ja asulates. Õpingutel läbitav materjal hõlmab gümnaasiumi osa kursust.