Etlejate konkurss

Eesti keele kui teise keeele ainenädala raames toimus 1.-5. klasside õpilaste etlejate konkurss.