Eesti keele tunnid õues

Ainenädala raames 7. klasside õpilased viibisid tihti õues. 7A õpilaste seas toimus orienteerumine Nõmmel, 7B vaatles liiklustihedust ja koostas plakati, 7D pidi uurima Mustamäe kivikülvi ja koostama topograafilise plaani ning 7B 1. rühmal tuli vaadelda Tallinna taimestikku. Loomulikult ei saanud see nädal mööduda seinalehtede valmistamiseta, sellega said hästi hakkama nii 7B kui ka 7C klass.
Suur tänu eesti keele õpetajatele: Anastassia Tkatšova, Irina Epler, Natalja Luukas.