Eesti keele ainenädala ürituste ülevaade

Esmaspäeval ,11.märtsil, algas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis eesti keele kui teise keele ainenädal , millest uhkelt teatas kõigile ilus plakat ning kus kõigil oli võimalik tutvuda keelkondadega , kuhu kuuluvad meie kõige levinumad keeled : eesti keel ja vene keel.

news20190309

Selle nädala raames toimus gümnaasiumis palju huvitavat:

5.klasside õpilased lõid luuleraamatu , mis on pühendatud eesti keele aastale, algkooli õpilastele toimus ka mõistatuste konkurss. Osa võis võtta iga algkooli õpilane , kui tuleks 4.korruse Mustamäe mändide juurde ja seal olevaid mõistatusi ära arvas. Eeesti lastekirjanduse tundides toimus ka eesti keelele pühendatud viktoriin.

Kõikide õpiastmete õpilastele toimus ka raskete sõnade õigekirjakonkurss.

Gümnaasiumi osa õpilastel sai valmis ka „Meie tõlketööde raamat“,kus õpilased proovisid kätt ilukirjanduslike tekstide tõlkimises. Ka sai valmis video konkursile „Ood eesti keelele“ ja me ootame põnevusega konkursi tulemusi.

Toimus ka traditsiooniline Emakeelepäeva konverents, mis oli pühendatud eesti keele aastale ning see sai valmis koostöös eesti keele, vene keele ja kirjanduse ning muusikaõpetajatega ning õpilaste aktiivsel osavõtul.

Õpilased lugesid luuletusi oma emakeeles: eesti , vene ja ukraina keeles ning rääkisid emakeele ilust ja võlust.

news20190309a

6.klasside õpilastele oli mõeldud ka eesti kirjanduse teemaline mälumäng.

Reedel osalesid meie gümnaasiumi esindajad Mälumängus Tallinna Tehnikagümnaasiumis.

Ega nende üritustega Eesti keele aastal meie ei piirdu, meid ootab ees palju huvitavat: õppekäigud muuseumidesse, ekskursioonid ning kindlasti “Tõde ja õiguse” filmi vaatamine.