Autasustamine

Tähelepanu!

LAK-õppe kuu raames korraldatud

Esseekonkursi „Keeled löövad teed valla"

võitjate pidulik autasustamine toimub

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi aulas

14.mail 2014, kell 15.30.

Kutsutud on ka kõik osalejad ja kõik juhendajad!