2. märts

„Algkooli juures külas!”

Teid kutsub külla algkool, õppelüli, mis paneb aluse edaspidisele teadmiste omandamisele.