10.septembril on ülelinnaline klassijuhataja päev!

Kõik me teame, et klassijuhataja on üks tähtsamaid võtmeisikuid õpilase tugevate külgede hindamises, õpilase arengu ja individuaalse õppimise tee kujundamises, suhtlemises vanemate, õpetajate , klassikaaslaste ja teiste osapooltega. Klassijuhataja toetab õpilaste üldkompetentse, tema algatusi ja vastutustunnet.

See päev on neile ning tahaks, et meie klassijuhatajad saaks osaleda üritustes, mis toimuvad sellel päeval linnas.

Õppeprotsess korraldatakse distantselt. Päeva teema: Minu suve lugu. Õpilased saavad loovülesannet täitmiseks ja sellel õppepäeval osalemiseks.

Nendele lastele, kelle vanemad ei saa korraldada oma lapse järel valvet, on võimalus tulla kooli ja ajavahemikul 8.00-14.00 õppida tunniplaani järgi. Selleks on vaja täita küsimustikku kuni 07.09.2021. Viide küsimustikule.

Lugupidamisega, mõistvale suhtumisele lootes,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium