Maanteeameti konkurss 5. klasside õpilastele

Meie kooli 5 a,b,c klasside õpilased osalevad konkursil selleks, et olla liikluses nähtavad.

Tegevustena olid ekskursioon Rakvere Politseimuuseumi, helkuridisaini ja liiklusalaste plakatide konkurss ning liiklusalane õppetegevus arvutiklassis.

Viiendal veebruaril toimus üritus koolis, mille raames õpilased võistlesid viktoriinis "Liiklusmärgid" ja vaatasid ohutusvideoid. Ürituse osalejad said maanteeameti poolt väljatöötatud jaotusmaterjale: helkurid, rullhelkurid, plakatid, kleebised, pinalid jm

Eesmärgiks on toetada põhikooli riikliku õppekava II kooliastme üldpädevusi läbivate teemade kaudu.