Попечительский совет

Попечительский совет e-mail: hoolekogu@mreal.ee
   
Anton Vain lapsevanem, hoolekogu esimees
Julia Telitsa vilistlane, hoolekogu aseesimees
Maria Tulbina lapsevanem, hoolekogu sekretär
Jana Vaitukovitš lapsevanem
Inga Bringul lapsevanem
Irina Žedeleva õpetajate esindaja
Svetlana Zahharova õpetajate esindaja
Margarita Mochalina õpilaste esindaja
Igor Kravtšenko linna esindaja


Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 19.11.2020.a käskkirjaga nr T-7-1/20/439)

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73

Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord

Protokoll nr2 (10.06.2022)

Protokoll nr1 (16.12.2021)

Protokoll nr4 (14.06.2021)

Protokoll nr2 (21.01.2021)

Protokoll nr1 (07.12.2020)

Protokoll nr2 (14.09.2020)

Protokoll nr1 (04.03.2020)