Попечительский совет

Попечительский совет e-mail: hoolekogu@mreal.ee
   
Julia Telitsa vilistlane, hoolekogu esimees
Maria Tulbina lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Irina Mjakošina lapsevanem
Ilona Vinokurova lapsevanem
Olga Arsenyev lapsevanem
Irina Žedeleva õpetajate esindaja
Svetlana Zahharova õpetajate esindaja
Anna Denissova õpilaste esindaja
Igor Kravtšenko linna esindaja


Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 30.10.2023.a käskkirjaga nr T-7-1/23/453)

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73

Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord

Protokoll (24.05.2024)

Protokoll (08.02.2024)

Protokoll (08.11.2023)

Protokoll (28.08.2023)

Protokoll nr.2 (18.04.2023)

Protokoll nr.1 (09.01.2023)

Protokoll nr.2 (10.06.2022)

Protokoll nr.1 (16.12.2021)

Protokoll nr.4 (14.06.2021)

Protokoll nr.2 (21.01.2021)

Protokoll nr.1 (07.12.2020)

Protokoll nr.2 (14.09.2020)

Protokoll nr.1 (04.03.2020)