Совет по здравоохранению

Julia Stantšik

руководитель по интересам
652 2535
N. 8:00-15:00

Svetlana Butkovskaja

завуч (5-12 классы), математика
652 2535
K. 16.00-17.00

Anneli Kristal

завуч (предметы на эстонском языке и двуязычные классы), эстонский язык
652 2535
E. 12.00-13.00

Alsu Harras

секретарь
652 2533
E. 9:00-11:00
N.12.00-14.00

Kertu Rumjantsev

медсестра www.kooliode.ee
56200164
8:00 - 16:00

Natalja Gorbunova

психолог
652 2530
8:00 - 16:00

Tatiana Boytseva

социальный педагог
652 2530
8:00 - 16:00

Oleg Kim

физкультура

Olga Didõk

физкультура, руководитель МО

Irina Kudrjašova

логопед
8.00 - 15.00

 

 

Nr

Üritus

vanuserühm

Tähtaeg

vastutavad

1

“Peatu, vaata, veendu!”

5. kl

Aasta jooksul

huvijuht, klassijuhatajad

2

Traumade ennetamine tundides ja klassivälistes üritustes

1-12 .kl

Aasta jooksul

aineõpetajad, koolimedõde, klassijuhatajad, huvijuht, õppealajuhatajad

3

Loengud tervisest

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, inimeseõpetuse õpetajad, kooliõe loengud

4

Koostöö psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga õppeprotsessis probleemsete psühholoogiliste situatsioonide ennetamise eesmärgil

1-12.kl.

Aasta jooksul

  Klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog, psühholoog

5

Esmaabi traumade puhul

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooliõde

6

Kirjaliku ja suulise kõne korrigeerimine

1-4 .kl.

Aasta jooksul

Kooli logopeed ja parandusõppe õpetajad

7

Psühholoogiline abi kriisi situatsioonides

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli psühholoog

8

Toidu kvaliteedi kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooliõde, toidu kvaliteedi komisjon 

9

Õpilaste tervise kvaliteedi kontroll

(uuringud)

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooliõde

10

Vahetusjalatsite kandmise kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. Korrapidaja-õpetajad  ja aineõpetajad.Klassijuhatajad

11

Korrapidaja-õpetajate korrapidamise korraldamine

Peavad korda kõik õpetajad graafiku alusel

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. 

12

Klassikabinettide tuulutamise kontroll vahetundide ajal

aineõpetajad

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid, järgmises tunnis kabinetis töötavad aineõpetajad

13

Koolimaja temperatuurirežiimi kontroll

koolihoone

Aasta jooksul

majandusjuhataja

14

Narkomaania, suitsetamise ja alkoholismi ennetamine

2-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, kooliõde,

klassijuhatajad

15

Tunnid ja õppeekskursioonid 

Kõik astmed

Aasta jooksul

Aineõpetajad, klassijuhatajad õppealajuhatajad, huvijuht

16

Spordi – ja tervisepäevad õpilastele

Kõik astmed

Aasta jooksul

Kooli juhtkonna liikmed, 

liikumisõpetajad

17

Koolisöökla menüü teavitamine ( nädal aega varem) 

1-12.kl.

Aasta jooksul

Söökla töötajad, infojuht

18

Talgupäev

1-12.kl.

mai

Koolipere

19

Kaitse end ja aita teist(KEAT).

6.kl.

Aasta jooksul

 

kutsutud lektorid, huvijuht

20

Ennetuskoolituse «Päästjatel külas»

3.kl.

Aasta jooksul

4-12.kl. klassijuhatajad, huvijuht

21

Koostöö teiste töörühmatega

koolihoone

Aasta jooksul

Koolipere

22

Näituste viibimine

koolihoone

Aasta jooksul

huvijuht, aineõpetajad

Täiendavalt aasta jooksul:

 Loengud.

  1. Üksikud üritused

  2. Projektid.