Подготовительный класс

Veetke õa 2023/2024 huvitavalt ja kasulikult!

Kus: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Kes: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pädevad õpetajad Jelena Doll,  Ljudmilla Perepjolkina,  Vlada Teus-Miller, Anna Nechaeva, Larissa Budnitskaja

Millal: 18.09.2023-27.05.2024, 1 kord nädalas, va koolivaheaeg

 

Esmaspäev 

I rühm – Jelena Doll – kab. 109

II rühm – Vlada Teus-Miller/Ljudmilla Perepjolkina – kab. 211 

 

Kolmapäev

III rühm – Anna Nechaeva/ Larissa Budnitskaja- kab.111 

 

Õpetaja tuleb laste järgi kooli fuajeesse kl 16-00, lapsevanem saadab last kooli ukseni ja ootab kooli ees

 

Vajalikud vahendid:

– Vahetusjalatsid

– Kustutuskumm

– Teritaja

– Värvilised pliiatsid

– Harilikud pliiatsid

– Roheline pastakas

– Viltpliiatsid

– Käärid

– Liim

– Pinal

– Mapp

 

 

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö sisu: lõimitud eestikeelne õpe, huvitav matemaatika, looming, kõne areng ja kirjutamine (vene keeles)

Maksumus: 39 eurot kuus. Alus: Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 20.04.2023.a. käskkirjaga nr HA-4/23 “Tallinna munitsipaalkoolide huviringi «Kooliks ettevalmistamine» õppetasu kehtestamine”. 

Koostöö alus: kooli ja lapsevanema vahel sõlmitud leping

 

Kasulik teada:

21.02.2024 kl 17:00 – lastevanemate koosolek 1. klassi astumise küsimustes

27.05.2024 kl 16:00 – viimane kohtumine, avatud tund

27.05.2024 kl 17:00 – lastevanemate koosolek (õpetajate, koolipsühholoogi ja logopeedi soovitused)

 

Lisainfo:

Õppetöö

Õppealajuhataja Viktoria Shapovalova

viktoria.shapovalova@mreal.ee 

+372 652 2535

 

Lepingud, arved

Huvijuht Julia Stantšik

huvijuht@mreal.ee  

+372 652 2535