Подготовительный класс

Veetke õa 2023/2024 huvitavalt ja kasulikult!

Kus: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Kes: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pädevad õpetajad Jelena Doll,  Ljudmilla Perepjolkina,  Vlada Teus-Miller, Natalja Aktsõznaja 

Millal: 18.09.2023-27.05.2024, 1 kord nädalas, va koolivaheaeg

 

Esmaspäev 

I rühm — Jelena Doll — kab. 109 GRUPP ON TÄIS

II rühm — Vlada Teus-Miller/Ljudmilla Perepjolkina — kab. 211 GRUPP ON TÄIS

 

Teisipäev 

III rühm — Natalja Aktsõznaja — kab.107 

 

Õpetaja tuleb laste järgi kooli fuajeesse kl 16-00, lapsevanem saadab last kooli ukseni ja ootab kooli ees

 

Vajalikud vahendid:

— Vahetusjalatsid

— Kustutuskumm

— Teritaja

— Värvilised pliiatsid

— Harilikud pliiatsid

— Roheline pastakas

— Viltpliiatsid

— Käärid

— Liim

— Pinal

— Mapp

 

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö sisu: lõimitud eestikeelne õpe, huvitav matemaatika, looming, kõne areng ja kirjutamine (vene keeles)

Maksumus: 39 eurot kuus. Alus: Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 20.04.2023.a. käskkirjaga nr HA-4/23 “Tallinna munitsipaalkoolide huviringi «Kooliks ettevalmistamine» õppetasu kehtestamine”. 

Koostöö alus: kooli ja lapsevanema vahel sõlmitud leping

 

Kasulik teada:

21.02.2024 kl 17:00 – lastevanemate koosolek 1. klassi astumise küsimustes

27.05.2024 kl 16:00 – viimane kohtumine, avatud tund

27.05.2024 kl 17:00 – lastevanemate koosolek (õpetajate, koolipsühholoogi ja logopeedi soovitused)

 

Lisainfo:

Õppetöö

Õppealajuhataja Viktoria Shapovalova

viktoria.shapovalova@mreal.ee 

+372 652 2535

 

Lepingud, arved

Huvijuht Julia Stantšik

huvijuht@mreal.ee  

+372 652 2535