Вакансии

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda eesti keele teise keelena õpetajat täistööajaga.

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 2 p 2), eesti keele oskust C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Eesti keele õpetaja» e-posti teel konkurss2022@mreal.ee hiljemalt 19.08.2022.a.

 

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord