Вакансии

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium otsib oma meeskonda õpetajaid: 

— algkooliõpetajat (täiskoorrmus)

— eesti keele teise keelena õpetajat (osaline koormus)

— kehalise kasvatuse õpetajat (osaline koormus)

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 2 p 2), eesti keele oskust C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Algkooliõpetaja» e-posti teel konkurss2022@mreal.ee hiljemalt 12.12.2022.a.

 

 

 

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord