Административный надзор

Haridusjärelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee