«Loodusõppe päev Tartu Observatooriumis Tõraveres III ja IV kooliastmele»

Тартуская обсерватория приняла решение  об участие в проекте "Loodusõppe päev Tartu Observatooriumis Tõraveres III ja IV kooliastmele".  В число участников проекта включена и наша гимназия.